Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική πολιτική

H διεύθυνση του Ξενοδοχείου Economy, έχοντας απόλυτη επίγνωση της σημασίας της διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, ανέπτυξε ένα περιβαλλοντικό εσωτερικό σύστημα διαχείρισης και σε συνάρτηση με την ενημέρωση του προσωπικού και των πελατών  στο πώς να συμβάλει στην διατήρηση του φυσικού πλούτου και πηγών ενέργειας.       

 • Τήρηση των Κανόνων και ορθών πρακτικών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες.      Ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας – νερού, εκπομπών CO2 και βελτίωση των περιβαλλοντολογικών επιδόσεων.    
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων. 

Με την περιβαλλοντική μας πολιτική δεσμευόμαστε για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών δράσεων του ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης Ειδικότερα η επιχείρηση έχει διαμορφώσει περιβαλλοντική πολιτική η οποία εστιάζει στις κάτωθι προτεραιότητες:       

 • Περιβαλλοντική ενημέρωση του προσωπικού.
  • Ενθάρρυνση του προσωπικού και των επισκεπτών για την ενεργή συμμετοχή τους στην περιβαλλοντολογική διαχείριση της επιχείρησης. Με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις:         
  • Ηλεκτρομαγνητικές κάρτες στα δωμάτια για παροχή ρεύματος μόνο κατά την παρουσία του χρήστη.         
  • Παγίδες κλιματιστικών στις μπαλκονόπορτες, διακόπτοντας τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων όταν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά.             
  • Το σύνολο των λαμπτήρων της εγκατάστασης έχει αντικατασταθεί με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, τύπου LED.
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν απαιτείται με συσκευές ενεργειακής κλάσης Α’ ή ανώτερης.
  • Ανακύκλωση παλαιών  μπαταριών, λαμπτήρων και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Η ύπαρξη θερμοστατών σε όλα τα δωμάτια πελατών του ξενοδοχείου για αυτονομία και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης θέρμανσης και κλιματισμού.
  • Η χρήση σε όλα τα μπάνια των δωματίων και των κοινόχρηστων WC μόνον βιοδιασπώμενου χαρτιού υγείας.
  • Τακτική επιθεώρηση για συντήρηση μηχανημάτων και συσκευών και για διαρροές.
  • Επιλογή μεγαλύτερων συσκευασιών για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων.
  • Χρήση βιοδιασπώμενων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την ενεργό συμμετοχή του σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.